#main-nav ul ul {text-align:right !important} ul #glossaryList {direction: ltr;} var disqus_config = function () { this.language = "fa_IR"; };
چه خبر؟
Home / Tag Archives: کاتلر

Tag Archives: کاتلر

رویکرد ظریف احساسی در تبلیغات Drop Box

بعد از بازاریابی نسل دوم و معرفی نسل سوم بازاریابی توسط فیلیپ کاتلر که تاکید بر روی احساسات و دست گذاشتن روی نقاطی که باعث برانگیختن احساسات مردم و جامعه تحت تاثیر تبلیغ می شود، دیده می شود که در برخی شرکتها و یا کسب و کارهای فردی از این گزینه به خوبی استفاده می شود. ...ادامه »

نسل سوم بازاریابی

مفهوم دقیق بازاریابی و فعالیتهای مرتبط با آن در نزد صاحبان کسب و کار، کارشناسان و محققین بازاریابی همواره از بحث های چالش بر انگیز بوده و تعابیر و برداشت های گوناگونی در این خصوص در منابع مختلف به چشم می خورد. در این مطلب نگارنده تلاش دارد با اشاره به گزیده مختصری از کتاب نسل سوم بازاریابی که در سال 2010 توسط فیلیپ کاتلر و همکاران به انتشار رسیده است، خواننده را با سیر تحول بازاریابی از عصر صنعتی شدن تا کنون آشنا نماید. بازاریابی نسل اول پس از پایان جنگ جهانی دوم و در خلال عصر صنعتی شدن ، تولید کنندگان و فروشندگان بیشتر به تولیدات و محصولات توجه داشتند تا مشتریان و خریداران. محصولات آماده عرضه به بازار می شدند و سپس جستجو برای یافتن مشتری آغاز می شد. مشتری از دید صاحبان کسب و کار تنها یک حامل وجه نقد برای خرید محصول بود و بس. به همین خاطر عمده تلاش تولید کنندگان در جهت بعد کارکردی و عملکرد محصول صورت می گرفت. به عنوان مثال وقتی یک کارد آشپز خانه تولید تولید می شد، مهم این بود که وظیفه برندگی خود را خوب انجام دهدو پس از آن فردی که نیاز به کارد آشپزخانه داشت ... ...ادامه »

#glossaryList {direction: ltr;}