#main-nav ul ul {text-align:right !important} ul #glossaryList {direction: ltr;} var disqus_config = function () { this.language = "fa_IR"; };
چه خبر؟
Home / واژه نامه بازاریابی

واژه نامه بازاریابی

در هر مطلب کلماتی وجود دارند که با نقطه چین در زیرشان متمایز شده اند. با بردن ماوس بر روی این کلمات می توانید از معانی و توضیحات آنها مطلع شوید. همچنین در زیر فرهنگ جامعی از این لغات و اصطلاحات آمده است که به شما در بیشتر آشنا شدن با علم ورزش کمک می نماید.

 

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
#glossaryList {direction: ltr;}