#main-nav ul ul {text-align:right !important} ul #glossaryList {direction: ltr;} var disqus_config = function () { this.language = "fa_IR"; };
چه خبر؟
Home / Glossary Item / Marketing

Marketing

مجموعه ای است از فعالیتها و فرآیندهایی که به منظور ایجاد برقراری ارتباط، تحویل و تبادل مواردی که در نزد مشتریان، شرکای تجاری و اجتماع دارای ارزش است، صورت می گیرد.

#glossaryList {direction: ltr;}