#main-nav ul ul {text-align:right !important} ul #glossaryList {direction: ltr;} var disqus_config = function () { this.language = "fa_IR"; };
چه خبر؟
Home / دیجیتال / خریداران B2B چه انتظاراتی از سایتهای فروش دارند ؟
خریداران B2B چه انتظاراتی از سایتهای فروش دارند ؟

خریداران B2B چه انتظاراتی از سایتهای فروش دارند ؟

با توجه به مطالعهٔ اخیر توسط Dianna Huff و KoMarketing Accociates تماس آسانِ خریداران با وبسایت، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سایتهای فروش (فروشگاههای آنلاین) است.

در مطالعه انجام شده، بیش از دو سوم از خریداران یعنی حدود 68%، وجود دو بخش آدرس و مشخصات تماس در سایت را بسیار مهم ارزیابی کرده به گونهای که ۵۵% از آنها اظهار داشتند در صورت عدم دسترسی به این دو مورد از سایت خارج خواهند شد. همچنین ۵۱% از خریداران وجود این دو بخش را تاکیدی بر میزان اعتبار یک وبسایت فروشگاهی دانستند.
در بخش دیگری از این تحقیق که به منظور بررسی راههای ارتباطی خریداران با سایت انجام شد ۸۱% از خریداران ارسال پست الکتریکی، 51% تماس تلفنی و ۳۹% پر کردن فرمهای تماس را به منظور ارتباط با سایت انتخاب کردند.

b2b-website-element-3

دیگر یافته های کلیدی حاصل از این مطالعه که بر اساس یک نظر سنجی از ۱۷۵ نفر از خریداران B2B میباشد عبارتند از:

مطالب و محتواهای ضروری

به اعتقاد خریداران، پس از امکان تماس آسان با وبسایت، درج قیمت یکی از مؤلفههای بسیار مهم در وبسایتهای فروشگاهی است. ۴۳% از پاسخ دهندگان وجود این مؤلفه را الزامی میدانند. ۳۸% از خریداران وجود بخش پشتیبانی فنی در وبسایت را مهم دانسته و به همان نسبت نیز وجود بخشهایی مانند نمونه های آماری، Case Study ها و مقالات و بلاگ را ضروری می دانند.

b2b-website-element-2

انتظارات از صفحهٔ اصلی

%۹۰ از خریداران تمایل دارند منوی محصولات و خدمات در صفحه اصلی وب سایت باشد. آنها همچنین تمایل به دیدن بخشهایی نظیر اطلاعات درباره شرکت (۶۱%)، اطلاعات و محتواهای بازاریابی نظیر ویدئوها و تصاویر مکمل محصول یا سرویس به میزان marketing collateral) ۳۷%) ، و توصیه نامه های سایر کسب و کارها به مقدار 36% در صفحه اصلی وبسایت دارند. تعداد کمتری از خریداران به دنبال لینک شبکه های اجتماعی (24%) و یا لینک به وبلاگ (22%) در صفحه اصلی وب سایت هستند.

b2b-website-element-1

چرا خریداران وب سایت را ترک میکنند؟

در این مطالعه از خریداران علل و یا عواملی که باعث منصرف کردن آنها از بازدید وبسایت میشود پرسیده شد که اغلب آنها (93%) وجود فایلهای صوتی و یا تصویری که به صورت خودکار پخش می شوند را علت اصلی خروج خود از وبسایت عنوان کردند. وجود انیمیشنهای تبلیغاتی که تمام صفحه را در بر میگیرند (88%)، ناتوانی وبسایت در معرفی شفاف محصول پیشنهادی (83%) و عدم وجود اطلاعات تماس (79%) از دیگر دلایل خروج بازدیدکنندگان از سایت عنوان شد.

b2b-website-element-4

 

ref:

www.komarketingassociates.com

diannahuff.com

#glossaryList {direction: ltr;}