#main-nav ul ul {text-align:right !important} ul #glossaryList {direction: ltr;} var disqus_config = function () { this.language = "fa_IR"; };
چه خبر؟
Home / آموزشی / ویدئویی کوتاه از HBR برای توضیح پنج نیروی مایکل پورتر
ویدئویی کوتاه از HBR برای توضیح پنج نیروی مایکل پورتر

ویدئویی کوتاه از HBR برای توضیح پنج نیروی مایکل پورتر

Harvard Business Review/HBR در یک ویدئوی کوتاه Five Force مایکل پورتر را نمایش و توضیح می دهد. با کلیک بر روی دکمه CC می توانید محتوای متنی گوینده را نیز ببینید.

یادآوری Porter’s Five Forces:

  1. Buyers (خریداران)
  2. Suppliers (تولید کنندگان/مواد اولیه)
  3. Substitutes (جایگزینها)
  4. New Entrants (تازه واردها)
  5. Existing Rivals (رقبای موجود)

porter-five-forces-2

در مطالب بعدی این پنج نیرو را با توضیحات مفصل و جزئی تر خواهیم داشت.

#glossaryList {direction: ltr;}