#main-nav ul ul {text-align:right !important} ul #glossaryList {direction: ltr;} var disqus_config = function () { this.language = "fa_IR"; };
چه خبر؟
Home / عمومی / برندسازی در ایران
برندسازی در ایران

برندسازی در ایران

باید مدیران ایران، تصمیمی به نام ساخت برند واقعی بگیرند تا چهره ایران در جهان دوباره بازسازی شود

این پرسش که «چرا ما در ایران در زمینه برندسازی ضعیف عمل کرده ایم؟» از آن دست سوالهایی است که در هر جلسه، سمینار و کلاس درسی مطرح می شود و موضوع آنقدر وسیع و پر متغیر است که همواره گوشه هایی از آن به فراخور دانش و تجربه افراد حاضر کشف و تشریح می شود و قسمتهایی از آن دست نخورده می ماند.

#glossaryList {direction: ltr;}