#main-nav ul ul {text-align:right !important} ul #glossaryList {direction: ltr;} var disqus_config = function () { this.language = "fa_IR"; };
چه خبر؟
Home / آموزشی / بازاریابی نسل سوم
بازاریابی نسل سوم

بازاریابی نسل سوم

بازاريابي يکي از مهمترين بحثهاي جنجالي عصر حاضر در ارائه محصولات و خدمات توسط سازمانهاي بزرگ يا کسب و کارهاي کوچک است است اما آنچه در مقالات و کتب و دستورالعملهاي راهيابي به دنياي بازاريابي مي خوانيم و بدان عمل ميکنيم بخش قابل اجرا و به عبارتي، ملموس آن است. اگر بخواهيم ماورا ذهن انسانها را نشانه بگيريم و از روح و روان افراد براي جذب مخاطب کالا و خدمات خود بهره ببريم مي بايست به اين فاز از بازاريابي يعني بازاريابي نسل سوم توجه کرده و آن را چاشني بازاريابي سنتي و مدرن سازمان نموده و پا را فراتر از عمليات روزمره بازاريابي در استراتژيهاي خود گذاريم.

بديهي است شرکتها در رقابت با يکديگر نه تنها نياز به نوآوري در ارائه محصولات دارند که در بازاريابي نيز براي جذب مصرف کننده ، استفاده از نوآوري يکي از ملزومات و ابزارهاي کسب و کار است شايد در آينده اي نه چندان دور بازاريابي به نسلهاي چهارم و پنجم نيز ارتقا يافته و راهکارهاي جديدي در دنياي تجارت ابداع گردد.

بازاریابی نسل سوم پس از نسلهای اول و دوم بازاریابی به بررسی اهمیت توجه به روح و روان مشتری و انسانیت محور بودن سازمانها می پردازد.

#glossaryList {direction: ltr;}